UX Design proces

Algemeen
User experience design is het integraal ontwerpen van een website of applicatie.

Deze ontwerpen moeten niet alleen esthetisch aanspreken maar vooral intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn omdat het succes van websites, apps, bedrijfssoftware, e-commerce systemen maar ook zelfs virtual reality projecten sterk afhangt van deze voorwaarden.

Verder is ux design een belangrijke tool die gebruikt kan worden bij (agile) software ontwikkeling, omdat het de mogelijkheid bied tot het testen en aanpassen van het systeem voordat er een regel code is geklopt.

Door 10 jaar ervaring vertaal ik moeiteloos de behoefte naar aansluitend User Experience.
1. Behoefte analyse
Het begint met het in kaart brengen van de behoeftes van stakeholders en eindgebruikers. Wat is het doel van de website? Wie zijn de eindgebruikers? Welke informatie moet er worden uitgewisseld? Al deze vragen worden beantwoord om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Stakeholders worden hierbij uitgedaagd te denken vanuit gebruiker perspectief.

Producten van deze fase:
Persona's
User Stories
Customer journey
Flowcharts
2. Concept vorming
In de conceptfase wordt concreet invulling gegeven aan de behoeftes. Dit is in feite de vertaalslag van het idee achter de site, naar een functioneel ontwerp. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wireframes in combinatie met de userflow. Deze combinatie maakt het mogelijk in discussie te gaan over de werking van het systeem, zonder dat de aandacht wordt afgeleid naar het grafische ontwerp.

Wireframing past naadloos in een Agile ontwikkeltraject. Nieuwe ideeën kunnen namelijk snel worden uitgewerkt tot een werkend concept, zonder dat daar iets voor geprogrammeerd hoeft te worden. Dit leidt tot aanzienlijke kostenbesparing.

Producten van deze fase:
Wireframe
User flow
Interactie ontwerp

3. Visueel ontwerp
Het visueel ontwerp zorgt in eerste instantie voor herkenning, maar is ook van essentieel belang voor de gebruiksvriendelijkheid en structuur van het systeem. Het moet aansluiten bij de doelgroep.
Omdat websites, apps en andere systemen constant in ontwikkeling zijn zorgt een digital styleguide voor een uniforme stijl ongeacht het platform.

Producten van deze fase:
Visueel ontwerp
Digital styleguide

4. Testen
Door middel van een klikbaar prototype kan de daadwerkelijke user experience worden getest voordat de back-end is gebouwd.
Dit zorgt voor een grote reductie van kosten in combinatie met een beter product en een snelle time to market. De snelheid en grotere flexibiliteit zorgen op hun beurt voor een duurzaam concurrentievoordeel.

Producten van deze fase:
Klikbaar prototype
Gebruikerstest

Conclusie
Een goede User interface designer stroomlijnt het ontwerpproces van complexe applicaties. Hij is de verbindende factor tussen stakeholders, eindgebruiker en de ontwikkelaars. Kortom: een onmisbare factor in uw project!
Back to Top